Cardfarë karte grafike më duhet?

Ti je ketu:
← Të gjitha temat

Ju mund të përdorni çdo kartë grafike që dëshironi, megjithatë ajo duhet të jetë e aftë të mbështesë numrin e ekraneve që keni ndërmend të lidhni. Easy Multi Display do të mbështesë deri në 6 Shfaqje unike. *

* Shikoni më poshtë për informacion të mëtejshëm në lidhje me zgjidhjet e Ndërmarrjes tonë për më shumë se 6 ekrane.

Konfigurimi minimal

Nga 1 deri në 3 ekrane

NVIDIA GeForce GTX 1050


OR

AMD Radeon RX 550

Konfigurimi i rekomanduar

Më shumë se 3 ekrane

NVIDIA GeForce GTX 1060


OR

AMD Radeon RX 580

Konfigurimi i avancuar

Me 6 ekrane

NVIDIA GeForce RTX 1660


OR

AMD Radeon RX VEGA

K ADSHILLA P CR KARTA Grafike

Output Video

Ventilim

Më shumë se 6 ekrane

Ju lutem ndiqni dhe na pëlqen:
Shkoni në krye